Προφίλ

H ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ  & ΜΥΡΣΙΝΗ ΔΕΡΕ ΙΚΕ αποτελεί μία εταιρεία εξειδικευμένων συμβούλων και μελετητών με πολύχρονη πείρα, υψηλή επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική ευσυνειδησία, προσφέροντας ολοκληρωμένες προτάσεις και πρωτοποριακές υπηρεσίες μέσω καινοτόμων τεχνολογιών, που διαρκώς επενδύουν στην απόδοση της προστιθέμενης αξίας και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον αγροπεριβαλλοντικό τομέα της χώρας. Διαθέτοντας ένα μεγάλο αριθμό συνεργατών και καλύπτοντας ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των γεωργικών και οικονομοτεχνικών μελετών καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αγροτικές επιχειρήσεις.

9J3A9918
Epidotoumena Programmata Services Deres1

Η διαρκής επένδυση της εταιρείας στην ανάπτυξη του γνωστικού αντικειμένου των στελεχών της και στον εμπλουτισμό των παροχών της, την έχει καθιερώσει σε ηγετική θέση στη διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων καθώς επίσης και ως ένα απαραίτητο εργαλείο του σύγχρονου επαγγελματία.

Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει μακρά εμπειρία στη σύνταξη, διαχείριση και υλοποίηση επενδυτικών και αναπτυξιακών σχεδίων και προγραμμάτων, καθώς επίσης και την εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών. Οι γνώσεις και η εμπειρία του δυναμικού της επιχείρησης σε συνδυασμό με τη χρήση τεχνολογικών μέσων υψηλών προδιαγραφών και πρωτοπόρων ψηφιακών υπηρεσιών την έχουν καταστήσει ως μία επιχείρηση με συγκριτικό και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ειδικότερα η ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΜΥΡΣΙΝΗ ΔΕΡΕ ΙΚΕ έχει αναπτύξει εξειδικευμένη τεχνογνωσία στους ακόλουθους τομείς:

 • Σχέδια Βελτίωσης
 • Μελέτη Σύνταξης Επενδυτικών Προγραμμάτων για ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό ήδη υπαρχόντων επιχειρήσεων στον Αγροδιατροφικό Τομέα
 • Προγράμματα Leader
 • Μελέτες για Επιδότηση του Επιτοκίου για Αγορά Αγροτικής Γης
 • Δημιουργία  φακέλων για Νέους Αγρότες
 • Βιολογική Γεωργία
 • Βιολογική Κτηνοτροφία
 • Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων
 • Μελέτες Βιωσιμότητας για Αγροτικές Μονάδες
 • Συστήματα ποιότητας
 • Πρόληψη και αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές
 • Ανάπτυξη δασικών περιοχών
 • Εκκίνηση επιχειρήσεων
 • Υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ)
 • Υποβολή Δηλώσεων Κτηματολογίου
 • Παροχή Τεχνογνωσίας σε Παραγωγούς
 • Εργαστήριο Γεωργικών, Εδαφολογικών και Χημικών Αναλύσεων
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και ζητά τα προσωπικά σας δεδομένα για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.